De laatste levensfase

Stervensbegeleiding


Op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij/zij niet meer lang te leven heeft, verandert er plotseling van alles. Stukje bij beetje dringt de boodschap door dat er definitief afscheid genomen moet worden. Er kunnen veel vragen zijn. In eerste plaats natuurlijk van de persoon zelf maar ook van familie en vrienden. Het kan moeilijk zijn om te zien hoe een dierbare verandert, hoe iemand kwetsbaar en afhankelijk wordt. Het vraagt veel van degene die het treft, maar ook van de familie die er omheen staat.

In deze situatie kunnen relaties soms ingewikkeld en confronterend worden. Stervende trekken zich langzaam terug in hun eigen binnenwereld. Dit is soms moeilijk te aanvaarden voor de omgeving. Door onwetendheid is er soms veel angst over deze fase. Het steeds opnieuw verhouden in deze onzekere tijd is intens voor alle betrokkenen.

Bewust deze fase in gaan kan ook juist een tijd van troost en heling zijn. Het kan kracht en rust geven door bij elkaar te zijn, soms door alle ontluisteringen en ongemakken heen. Misschien moet je wel door ‘oude pijn’ heen bewegen. Een stukje begeleiding kan helpen om dit samen met iemand te doen.

Waar genezen niet meer kan, is nog altijd heling mogelijk.

In principe is de begeleiding individueel. Maar sterven staat niet op zichzelf, het is ook helend om deze periode samen met een dierbare te doorgaan. Om elkaar niet uit het oog te verliezen, maar juist elkaar te vinden, zodat deze periode een heel waardevolle tijd kan zijn.

Een goede match is heel belangrijk bij persoonlijke begeleiding, daarom maken we eerst kennis met elkaar. Aan de hand van deze kennismaking kun je beslissen of je jezelf op je gemak voelt bij mij. Zo maak ik ook een keuze of ik je verder kan helpen. De gesprekken vinden in het begin meestal één keer per twee weken plaats. Na verloop van tijd, afhankelijk van wat de behoefte is, wordt dit afgebouwd. Tijdens de gesprekken kies ik verschillende werkvormen zoals tekenen of schrijven. Daarnaast kunnen we elkaar op verschillende locaties ontmoeten, waaronder buiten in de natuur.

Methodes

Stap voor stap

Het spel ‘Stap voor Stap’ heeft als doel dat de spelers zich bewust worden van de manier waarop zij omgaan met de wetenschap dat ze een ernstige aandoening hebben of hebben gehad. Aan de hand van metaforen krijgen de deelnemers inzicht in hun manier van omgaan met ongemak en gebeurtenissen.

Het speelbord bestaat uit een slingerpad dat symbool staat voor de levensweg die ieder mens gaat. Aan het eind van deze weg ligt een spiegel waarin je jezelf kunt spiegelen. Op deze weg kom je van alles tegen wat in het spel aangegeven wordt met vragen in de vorm van metaforen. Het spel heeft geen wedstrijdelement maar is een middel om in gesprek te gaan.

Deze methode kan gebruikt worden tijdens een ziekteperiode van een gezinslid, om met elkaar in gesprek te gaan over wat dit voor eenieder betekend.

Alle sterren van de hemel

Dit is een methode om met elkaar in gesprek te blijven na het overlijden van een geliefd persoon. Het geeft je inzicht in hoe jij met verlies omgaat. Het helpt je om herinneringen op te halen van je dierbare en om dit verlies te delen met anderen. Het is een mooie methode om geliefden te gedenken op speciale dagen zoals een geboorte- of sterfdag.

Deze methode kan gebruikt worden in gezinnen of groepen. Meer informatie vind je op de website www.allesterrenvandehemel.nl