Lezingen

Je kunt een interactieve lezing boeken. Daarnaast kun je informeren voor een thema op maat. Kosten in overleg.

‘Stilstaan bij verlies

Bij verlies denken we al snel aan het overlijden van een geliefd persoon. Maar verliezen kan ook gaan over allerlei andere ingrijpende gebeurtenissen zoals gezondheid, werk, verwachtingen, omgeving, relaties en ouder worden. Verlies brengt rouw en verdriet met zich mee en dit is niet altijd zichtbaar, maar zeker wel aanwezig. We hebben het er niet graag over en stoppen het liever weg. Het is iets wat vaak in stilte wordt gedragen.

Tijdens deze bijeenkomst willen we onder andere stilstaan bij:

  • Verschillende vormen van verlies
  • De slingerbeweging van verlies en je bezigheden in het dagelijks leven
  • Welke misvattingen er zijn omtrent verlies
  • Handvatten voor hulp en troost
  • Hoe lang rouw duurt

Deze bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur en is interactief.

‘Praten over dood gaan is heel gewoon

De dood is onlosmakelijk verbonden met leven en we hebben er allemaal mee te maken. Toch voelt het vreemd en denken we er liever niet over na. We worden geboren om te leven en niet om te sterven. Wat kan het betekenen als iemand uit je directe omgeving komt te sterven? Als je de dood voelt aankomen, wat zeg je of wat juist niet?

Tijdens deze bijeenkomst willen we onder andere stilstaan bij:

  • Het belang van over de dood praten
  • Met wie praat je over dood
  • Wat zeg je wel en wat zeg je niet
  • Wat doe je als je er niet over kunt praten
  • Geloven in hoop