Over mij

‘Als je stil staat bij de schaduwkanten van het leven…….komt er herstel’

Als je vraagt iets over mezelf te vertellen, waar zou ik beginnen. Ik zou kunnen vertellen dat ik echtgenote, moeder, oma, dochter, zus, vriendin of collega ben. Velerlei rollen die mij toebedeeld worden.

Het leven heeft zijn loopt en zo ging het: van zorgverlener naar psychosociaal werker en verder gespecialiseerd als verliesbegeleider. Omdat het leven voor mij nooit vanzelfsprekend is geweest. En ik levenslang verliezen met mij meedraag, maar desondanks mij uitreik naar het volle leven wat mij gegeven is.

Ik geniet van de veelkleurigheid van het leven; het zorgen voor de ander, wat mij gemakkelijk afgaat, het delen en vergaren van kennis en kunde, van wandelen en stilte, samenwerken en terugtrekken.

Inherent aan het leven is dat we soms struikelen, door ziekte, verlies en missers die ons overkomen.

Hierin bied ik ondersteuning vanuit de gedachten dat we op doorreis zijn. Dat er samenhang is in alle dingen die op mijn pad komen, leef en werk ik. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen zijn hierin sleutelwoorden.

‘Wees welkom,
ook als je er nog geen woorden aan kunt geven’.

Ik werk vanuit een holistische visie. Dit betekent dat geest, ziel en lichaam verbonden zijn en een eenheid met elkaar vormen. Daarnaast hanteer ik de contextuele benadering. Dat wil zeggen dat het uitgangspunt van een individu niet op zichzelf staat, maar dat het proces zich afspeelt binnen de generaties van een familie, de samenleving en een cultuur.

Mijn inspiratie bronnen zijn onder andere:

  • Het contextuele gedachtengoed van Böszörményi-Nagy
  • De natuur
  • Boek: ‘De zin van het bestaan’ Viktor Frankl
  •             ‘De Keuze’  van Edith Eger
  •              Gedachtengoed van Manu Keirse
  • De vele gesprekken met mensen bij wie ik een kijkje in hun hart mocht krijgen
  • https://www.youtube.com/watch?v=3FKnbG749HA