Over mij

‘Wanneer je blij bent kijk dan diep in je hart en je zal zien wat je verdriet gegeven heeft, ook vreugde brengt.
Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk.’ Kahlil Gibran

Vele jaren ben ik werkzaam als zorgverlener in de thuiszorg, waar ik vaak te maken heb met verliessituaties.  Steeds meer heb ik mij toegelegd op de terminale zorg. Hierin hebben we te maken met: verlies van gezondheid door chronische of acute ziekte, verlies van verwachten en idealen en verlies van het leven. Steeds weer opnieuw ben ik onder de indruk van de levensverhalen die ik hoor. Verhalen over mooie gebeurtenissen, maar ook de keerzijde van het leven.

‘Je hoeft het niet alleen te doen’

Vanuit mijn passie om meer te leren over het meebewegen met mensen en hun omgeving, heb ik een hbo psychosociale opleiding gevolgd bij de ‘Gradatim Academie’. In het voorjaar van 2014 heb ik deze opleiding afgerond en sindsdien ben ik werkzaam als psychosociaal werker. Daarnaast heb ik meer verdieping gezocht als verlies- en rouwbegeleider onder andere bij de ‘Educatie Academie’ te Antwerpen.

Mijn kracht ligt in het luisteren naar mensen en hen nabij zijn. Hierbij heb ik ook oog voor andere mensen of dingen uit de omgeving die voor de desbetreffende persoon van belang zijn.

Ik werk vanuit een holistische visie. Dit betekent dat geest, ziel en lichaam verbonden zijn en een eenheid met elkaar vormen. Daarnaast hanteer ik vaak de contextuele benadering. Dat wil zeggen dat het uitgangspunt van een individu niet op zichzelf staat, maar dat het proces zich afspeelt binnen de generaties van een familie, de samenleving en ook binnen een cultuur.

Geschenk

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen en aangeraakt.
Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien
te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd

Uit: Menselijke contacten – Virginia Satir

Mijn inspiratie bronnen zijn onder andere:

  • Het contextuele gedachtengoed van Böszörményi-Nagy
  • De natuur
  • Boek: ‘De zin van het bestaan’ Viktor Frankl
  •             ‘De Keuze’  van Edith Eger
  • De vele gesprekken met mensen bij wie ik een kijkje in hun hart mocht krijgen
  • https://www.youtube.com/watch?v=3FKnbG749HA